Shop Tình Yêu

Chuyên mục mua bán, quảng cáo (chỉ những mặt hàng liên quan đến tình yêu, chuyện ấy).
Chỉ mua bán những mặt hàng liên quan đến hoạt động tình yêu.
⫸ Tuyệt đối KHÔNG đăng bài trùng lặp nội dung.
⫸ Không post tìm bạn tại chuyên mục Mua - Bán.
⫸ Tất cả mặt hàng trong chuyên mục này đều phải có liên quan đến hoạt động tình yêu như: Bao Cao Su, Thuốc tăng cường, công cụ hỗ trợ...
⫸ Viết đủ thông tin về sản phẩm, không câu view kiểu như: "Muốn xem giá sản phẩm nhấp vào đây..."
⫸ Ko mua bán dâm, dịch vụ mát xa.
⫸ Ko dùng nhiều nick.
⫸ Không nội dung vi phạm pháp luật VN.

Bài mới

Quán Trà Đá

Top Bottom