em đợi anh lâu lắm rồi

  1. Tìm Nam Vì Công việc hay làm đêm kiếm bạn tâm sự overnight

    A ak....❤️❤️❤️ Em là 1 cô gái đã làm gì là làm tới cùng Em luôn có rất nhiều ý tưởng, luôn có gắng học hỏi và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Vì cv lệch múi giờ e rất hay phải làm đêm nhiêu khi cũng chạnh lòng, nhiều khi em cũng thấy mệt, thấy nản lòng... Giá ma khi ấy có ai nc vs em, hoăc nt hỏi...
Top Bottom