khỏi

  1. DC 3h

    Bà chủ, Cho 5k trà nóng.

    Đời này, ngoài sinh lão bệnh tử chẳng có chuyện gì là ghê gớm. Đời này, mọi thứ đều có hai mặt, đều có âm dương, họa phúc theo nhau. được mất nối đuôi không có gì là mãi mãi. Đời này sống chỉ một đoạn. Sống sao cho nhẹ nhàng, vui vẻ, hạnh phúc là đủ.
Top Bottom