yêu

  1. Tình yêu là gì ?

    Với mọi người thì tình yêu là gì? Theo em tình yêu là thứ tình cảm đặc biệt mà mỗi một chúng ta ai đều nếm trải ít nhất một lần trong đời….. Trong tình yêu có rất nhiều cung bậc cảm xúc: buồn, vui, hạnh phúc, nhớ nhung, ... Mỗi cảm xúc là được coi như là một “gia vị” giúp cho ta trưởng thành...
  2. DC 3h

    Yêu em vì mình

    Nếu lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu. Bạn chọn ai để cưới? Chọn người yêu mình để cưới là chọn người chăm sóc cho mình. Chọn người mình yêu để cưới là chọn mình chăm sóc cho người. Nếu từ chăm sóc có vẻ nặng nề mang trách nhiệm thì thay bằng từ hy sinh thì chứng minh lựa chọn của...
Top Bottom