Shop

Chuyên mục mua bán, trao đổi.

Chỉ mua bán những mặt hàng liên quan đến hoạt động tình yêu.
⫸ Tuyệt đối KHÔNG đăng bài trùng lặp nội dung.
⫸ Không post tìm bạn tại chuyên mục Mua - Bán.
⫸ Tất cả mặt hàng trong chuyên mục này đều phải có liên quan đến hoạt động tình yêu như: Bao Cao Su, Thuốc tăng cường, công cụ hỗ trợ...
⫸ Viết đủ thông tin về sản phẩm, không câu view kiểu như: "Muốn xem giá sản phẩm nhấp vào đây..."
⫸ Ko mua bán dâm, dịch vụ mát xa.
⫸ Ko dùng nhiều nick.
⫸ Không nội dung vi phạm pháp luật VN.
Filter threads by prefix:

Bài mới

Quán Trà Đá

Back
Top Bottom