look through

  1. DC 3h

    ɥᵷnoɹɥꓕ ʞooL aka Look Through

    " Tôi cảm thấy một cơn bão đang đến Đêm đang tối dần Và không khí đang thu hẹp Âm thanh kỳ lạ và bóng tối trên mặt đất Nỗi sợ hãi sẽ kìm hãm chúng tôi khi những lời thì thầm bao quanh Chỉ có thời gian mới có thể cứu chúng ta Có lẽ thời gian sẽ cứu chúng ta Có phải chúng ta đang hướng đến Sự...


Cho thuê banner quảng cáo, textlink vị trí này. Xem chi tiết
Top