ngôn ngữ tình yêu

  1. DC 3h

    Chúng ta nên biết gì trước khi yêu một ai đó?

    Mình đã từng có niềm tin son sắt vào tư duy rằng tình dục chiếm 50% chất lượng của một mối quan hệ khăng khít. Vậy 50% còn lại là gì và nó có đúng như vậy không? 1. Biết mình muốn được yêu kiển nào Gary Chapman đã liệt kê 5 ngôn ngữ tình yêu phổ biến nhất của con người trong cuốn sách của mình...


Cho thuê banner quảng cáo, textlink vị trí này. Xem chi tiết
Top