eq là gì

  1. Bstamly

    AQ là gì? Tại sao học ngu lại giàu?

    Nếu như các bạn đã từng nghe về IQ (Intelligence Quotient) = Trí thông minh, EQ (Emotional Quotient) = Trí tuệ cảm xúc, Vậy cụm từ AQ bạn đã nghe chưa? Nó là viết tắt của Adversity Quotient = Chỉ số vượt khó. Có thể hiểu 1 cách đơn giản: nó là khả năng phục hồi và đối phó với nghịch cảnh. Ví...
  2. Bstamly

    Hôm qua mới thấy có người nhắc đến EQ

    Sao bài hôm qua hay vậy mà có người xóa rồi ạ? EQ là gì? EQ (viết tắt của từ Emotional Quotient) là một khái niệm đo lường khả năng quản lý cảm xúc, thông cảm và giao tiếp với người khác, cũng như khả năng tự hiểu và tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Như vậy, EQ là chỉ số đo lường trí tuệ về...
Back
Top Bottom