iq và eq

  1. Bstamly

    Hôm qua mới thấy có người nhắc đến EQ

    Sao bài hôm qua hay vậy mà có người xóa rồi ạ? EQ là gì? EQ (viết tắt của từ Emotional Quotient) là một khái niệm đo lường khả năng quản lý cảm xúc, thông cảm và giao tiếp với người khác, cũng như khả năng tự hiểu và tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Như vậy, EQ là chỉ số đo lường trí tuệ về...
Back
Top Bottom