cõi người ta

  1. Lảy Kiều

    Lão lại có tí rảnh rỗi, thì lảy Kiều vậy! Trăm năm trong cõi người ta Chữ tài chữ mệnh khéo đà ghét nhau Một ngày nghĩa nặng tình sâu Bằng ngàn vạn mớ những câu phỉnh lòng Đá kia tạc lại chất chồng Lời bay theo gió tương phùng ly tan Giàu sang cho đến bần hàn Lòng không tĩnh lặng...
Back
Top Bottom