đàn ông 30

  1. Đàn ông 30

    Làm đàn ông tuổi 30 thật khó: vừa phải đọ sức khoẻ với các em 20, vừa phải đọ kinh tế với các anh 40. :( Hông lẽ bỏ làm đàn ông ta:rolleyes:
Back
Top Bottom