insidious2

  1. Insidious2 - Quỷ quyệt 2: Phim ma không đáng sợ như bạn nghĩ.

    Khi nhớ về người yêu cũ, chúng ta thường có những cảm xúc buồn vui lẫn lộn? Còn khi phim xuyên không về quá khứ thì sẽ cho ta thấy gì? Ở phần 2 này cảnh mở đầu chiếu lại cái ngày đầu Josh-nv chính p1 lúc 13 tuổi đang gặp bà đồng hồi xuân - à ý lộn - bà đồng p1 nhưng là hồi còn trẻ. Bà đồng này...
Back
Top Bottom