stories

  1. Anh có tin vào tái sinh không?

    "Anh có tin vào tái sinh không?" Một tay golf hỏi ông bạn trên sân. "Hả, tất nhiên, tôi tin chứ," ông bạn đáp. "À, vậy anh muốn trở lại trái đất như thế nào?" "Tôi muốn trở lại như một người đồng tính nữ?" "Cái gì! Tại sao?" "Tôi vẫn muốn làm tình với phụ nữ, nhưng tôi muốn chơi từ điểm phát...
Back
Top Bottom