độc hại

  1. CHA MẸ ĐỘC HẠI ( TOXIC)

    Không hẳn cứ là đánh đập bạo hành ngược đãi (thể xác + tinh thần) con cái mới được xem là toxic. Chẳng qua đây là hình thức toxic dễ thấy và phổ biến hơn cả mà thôi. Còn một loại toxic khác, là những cha mẹ chiều con thái quá, theo kiểu sẵn sàng "hái sao trên trời" để làm con vui. Nửa đêm con...
Back